• Den skjulte fjende - Den farligste fjende er den, man aldrig mistænker.

  • Frygtens tid: Psykiatriens grumme historie kan ses overalt.

  • Diagnostisk & Statistisk Manual - Psykiatriens mest dødbringende svindelnummer.

  • Dødforkert - Hvordan psykofarmaka kan slå dit barn ihjel.

  • Markedsføring af sindssyge - Er vi alle skøre?

Nyheder

De helt centrale spørgsmål, som psykiatere aldrig vil svare bindende på

Langt de fleste professioner er stolte af deres historie og hvordan deres håndværk, viden eller teknologi er blevet bedre og bedre op gennem årene. Helt anderledes forholder det sig med psykiatri...

Læs mere

Raben Rosenbergs sjæl

Nogle mennesker og religioner tror mennesket har en sjæl eller er en sjæl, som vandrer til en ny krop, når den eksisterende dør, og det må man naturligvis respektere. Dog ikke hvis man er psykiater...

Læs mere

De 14 bud til forebyggelse og håndtering af angreb på psykiatrien

Angreb på psykiatrien har der næsten altid været, men i de senere år synes hyppigheden og intensiteten at være tiltaget, så det er vigtigt, at professionen har guidelines til, hvordan sådanne angreb håndteres.

Læs mere

Når etik byder Raben Rosenberg at give elektrochok

Motivation til at gøre et eller andet er en interessant størrelse. Man kan gøre noget, fordi man synes, det er en god ide, man bliver betalt for det, man føler det er en god gerning eller hvad det nu måtte være.

Læs mere

Evidens-biaseret psykiatri

I dagens lægevidenskab lægges der stor vægt på, at der foreligger evidens eller bevis for de forventede resultater af behandlinger eller lægemidler.

Læs mere

Raben Rosenberg har ret igen

Raben Rosenberg har udgivet en bog, "Psykiatriens grundlag", som er en guldgrube af indblik i netop psykiatriens grundlag og hele dens fantasiverden og tænkemåde.

Læs mere

Åbent brev til Poul Videbechs chef

Selvom psykiatrien anser psykiatriske sygdomme som udslag af fejl i hjernen, så er psykiatriske diagnoser defineret ud fra symptomer.

Læs mere

Ret til psykisk sundhedspleje må ikke imødekommes med pligt til psykiatrisk behandling

Adspurgt til deres holdning til behandling af psykisk syge i sammenligning med behandling af fysisk syge siger alle politikere, at de to typer af sygdomme bør ligestilles i det danske sundhedsvæsen, således at psykisk syge skal have behandlingstilbud på samme niveau som patienter med legemlige sygdo

Læs mere