• Den skjulte fjende - Den farligste fjende er den, man aldrig mistænker.

  • Frygtens tid: Psykiatriens grumme historie kan ses overalt.

  • Diagnostisk & Statistisk Manual - Psykiatriens mest dødbringende svindelnummer.

  • Dødforkert - Hvordan psykofarmaka kan slå dit barn ihjel.

  • Markedsføring af sindssyge - Er vi alle skøre?

Nyheder

Hvorfor psykiatriens og den psykiatriske medicinalindustris marketingfolk er erhvervets mest eftertragtede

I psykiatrien og den psykiatriske medicinalindustri er marketingfolk og lobbyister særdeles vellønnede, hvilket absolut ikke er uden grund.

Læs mere

Positive og negative symptomer: Klarer du frisag på gyngerne kan fælden klappe på karrusellerne

Der findes vist ikke statistik over det, men er man først havnet i en konsultation hos en psykiater med henblik på udredning, så er der ikke mange, som slipper ud igen uden en eller anden diagnose.

Læs mere

Psykofarmaka virker, bivirker og eftervirker

Der er næppe nogen, der bestrider, at psykofarmaka har bivirkninger - der er blot uenighed om, hvor alvorlige bivirkningerne er.

Læs mere

Nu må hetzen om forkerte diagnoser i psykiatrien ophøre

Store, uforklarlige forskelle i psykiatriske diagnoser, som ofte hænger sammen med fødselsdato, bopælskommune eller den diagnosticerende psykiaters dagsform eller særlige kæpheste, fører jævnligt til hetz mod psykiatere med anklager om inkompetence eller lemfældighed

Læs mere

En sandhed og en gætteleg om en udtalelse fra en psykiatriprofessor

Poul Videbech er en prominent professor på Psykiatrisk Hospital i Risskov, der ofte citeres som ekspert i forskellige sammenhænge inden for psykiatri i den offentlige debat.

Læs mere

Psykiatrisk medicin: Modsat virkning ingen hindring, bare skidtet kan sælges

Hvis en person engang har løjet godt og grundig, så tror vi ikke på ham eller hende mere, men der er en undtagelse, nemlig hvis det drejer sig om producenterne af psykiatriske lægemidler, som myndighederne lader slippe af sted med direkte misinformation...

Læs mere

Mere om fornægtelse af fakta ved omdefinering af ord i psykiatrien

Et tidligere nyhedsbrev havde titlen "Fornægtelse af fakta ved omdefinering af ord i psykiatrien" og beskrev hvordan det almindelige danske ord afhængighed er blevet givet en ny definition i psykiatrien

Læs mere

Medicinalindustriens gemmeleg eller hvorfor medicinalindustrien selv synes at hetzen mod deres farlige produkter er urimelig

Især inden for psykiatrisk medicin er et af de helt centrale spørgsmål omkring erstatningsforpligtelse og borgernes sikkerhed, hvem der bærer ansvaret, når medicin viser sig at have været skadelig eller i værste fald livstruende eller dødelig.

Læs mere