• Den skjulte fjende - Den farligste fjende er den, man aldrig mistænker.

  • Frygtens tid: Psykiatriens grumme historie kan ses overalt.

  • Diagnostisk & Statistisk Manual - Psykiatriens mest dødbringende svindelnummer.

  • Dødforkert - Hvordan psykofarmaka kan slå dit barn ihjel.

  • Markedsføring af sindssyge - Er vi alle skøre?

Nyheder

Hvad har meteorologi og psykiatri til fælles og hvad har de ikke til fælles?

Den første tanke er måske, at der vist ikke kan være ret meget til fælles.

Læs mere

Psykiateres IM- og D-indeks

En måde at karakterisere psykiatere på er gennem deres individuelle IM- og D-indeks.

Læs mere

Borgerforslag imod psykiatrisk tvang og for ligestilling mellem psykiatriske og somatiske patienter

Der er stillet et borgerforslag, som tager livtag med den udbredte tvang og patienters mangel på medindlydelse i psykiatrien

Læs mere

Blind tillid til autoriteter er den største fjende for sandhed

Giver det mening? Det er sagt af den måske største videnskabsmand verden har set, nemlig fysikeren Albert Einstein.

Læs mere

Begrebet "teoretisk evidens" i psykiatrien

I sundhedsvæsenet kræves der i forbindelse med godkendelse af behandlinger og lægemidler i stigende grad evidens, dvs. beviser for virkning...

Læs mere

Kan placebo-effekten alene brødføde en multi-milliard industri?

Placebo er et virkningsløst stof, såsom fx sukker, der gives til patienter, som er i den tro, at de får et virkningsfuldt lægemiddel

Læs mere

Hvorfor er psykiaterne imod forsøg med medicinfri behandling i psykiatrien?

Hvad ville der ske, hvis medicinfri behandling samvittighedsfuldt blev afprøvet og viste sig at virke?

Læs mere

Kendt dansk psykiater: Vi ved rent faktisk så godt som ingenting om psykisk sygdom

Somme tider kan man komme til at sige noget, der viser sig at udtrykke en lidt anden mening end den tilsigtede

Læs mere