Ret til psykisk sundhedspleje må ikke imødekommes med pligt til psykiatrisk behandling

Ret til psykisk sundhedspleje må ikke imødekommes med pligt til psykiatrisk behandling

Nyhedsbrev 2017-10

Adspurgt til deres holdning til behandling af psykisk syge i sammenligning med behandling af fysisk syge siger alle politikere, at de to typer af sygdomme bør ligestilles i det danske sundhedsvæsen, således at psykisk syge skal have behandlingstilbud på samme niveau som patienter med legemlige sygdomme. Det er et automatsvar, da ingen politikere føler de kan tillade sig at have en anden holdning, hvis de har deres politiske mandat kært, og de fleste føler vel også, at det ikke er andet end rimeligt. Hvad betyder denne holdning så i praksis?

Succes og fremskridt inden for behandling af fysiske sygdomme bliver ved med at give patienter behandling med bedre og bedre overlevelsesrate og velbefindende til følge, så politikernes ligestillingsholdning betyder logisk, at vi også skal have mere og bedre psykisk behandling i sundhedssystemet. Så vidt så godt, men for politikere er dette sædvanligvis ensbetydende med mere og mere psykiatri med alt, hvad det indebærer af menneskeskæbner ødelagt af psykiatriske bivirkninger og tvangsbehandlinger.

Et opråb til politikerne er derfor: Let skyklapperne og få øjnene op for psykiske terapiformer, der ikke indebærer chok og skadelig medicin. Der er brug for et grundlæggende paradigmeskift i det psykiske sundhedsvæsen. Et sådant er for nylig blevet fremført i FN-systemet.1)

Dainius Puras er FNs "Special Rapporteur" inden for sundhedsrettigheder, dvs. han er udnævnt til at rådgive FN på det område. Her er uddrag fra præsentationen af en rapport, han har afleveret til FN i Geneve:2)

Vi har brug for intet mindre end en revolution i psykisk sundhedspleje for at bringe årtiers forsømmelser, mishandling og vold til ophør.

Psykisk sundhedspleje bliver groft forsømt inden for sundhedssystemerne verden over. Der hvor systemer til psykisk sundhedspleje eksisterer, er de afsondret fra det øvrige sundhedssystem og baseret på forældede behandlinger, der krænker menneskerettigheder.

Jeg opfordrer landene til at bevæge sig væk fra traditionelle behandlinger og tankegang, og åbne op for et skifte mod en rettighedsbaseret tankegang - det er på høje tid. Status quo er simpelthen uacceptabel.

Psykiske sundhedspolitikker og behandling er i krise - ikke en krise af kemisk ubalance, men magt-ubalancer. Vi har brug for modige politiske tilsagn, uopsættelig politisk reaktion og øjeblikkelig afhjælpende handling.

Fremskridt er blevet hæmmet af enorme magt-ubalancer i de systemer, der for nærværende bruges i politik-tilblivelse, behandlingstilbud, medicinsk uddannelse og forskning. Andre forhindringer indbefatter dominansen af den biomedicinske eller biologiske model, med dens overafhængighed af medicinering, og den "forudindtagne" brug af evidens, som forurener viden om psykisk sundhed.

Der er nu uomtvistelig evidens på svigt i et system, som i alt for høj grad er baseret på den biomedicinske model til psykiske sundhedsbehandling, inklusive førstevalget og overdreven brug af psykofarmaka, men alligevel insisteres der på disse modeller.

Dette mønster findes i fattige såvel som i rige lande. Det repræsenterer en undladelse af at integrere evidens og stemmerne af de hårdest ramte i politik-formulering, samt en undladelse af at respektere, beskytte og opfylde retten til sundhedspleje.

I sin rapport advarer Puras om, at magt og beslutningstagning inden for psykisk sundhedspleje er koncentreret i hænderne på "biomedicinske portvagter", især dem, der repræsenterer biologisk psykiatri.

Hvad er biologisk psykiatri?

Biologisk psykiatri er den altdominerende del af psykiatri, som bygger på teorien, at psykiatriske sygdomme og øvrige psykiske lidelser skyldes fejl i hjernen. Disse fejl skal ifølge den biologiske psykiatri korrigeres med psykofarmaka eller elektrochok. For biologiske psykiatere er sjælen et besværligt begreb, der afleder opmærksomheden fra brug af psykofarmaka og fysiske chokterapier.

Selvfølgelig er nogle psykiske lidelser fysisk betinget - de kan eksempelvis skyldes vitamin- eller mineral-mangel eller fejlernæring, for ikke at tale om forgiftning, kroniske smerter eller allergi. Sådanne psykiske lidelser afhjælpes ved kostomlægninger, men den slags rådgivning fås aldrig hos psykiatere, der typisk blot vil udskrive psykofarmaka til skade for patienten og til sløring af de bagvedliggende grunde til de psykiske lidelser.

Derfor bør enhver indledende konsultation angående psykiske lidelser ske hos en kompetent læge eller ernæringsekspert, så man i mange tilfælde således undgår psykiatriens skadelige behandlinger.

Norge er et foregangsland inden for medicinfri psykiatrisk behandling3) og har oprettet et helt medicinfrit hospital.4) Danmark har taget et lille forsigtigt skridt i samme retning med en satspuljebevilling,5) men der er langt til den store revolution inden for psykisk sundhedspleje, som FN har fået forelagt.

Det kræver, som Puras fremhæver, modige politikere og et opgør med de psykiatriske magtstrukturer, ikke mindst med den psykiatriske medicinalindustrien og de indflydelsesrige psykiatere, som lever godt af at insistere på den biologiske psykiatri uden nogen form for afgørende evidens.

Kilder:
1) http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21689&LangID=E
2) http://www.ohchr.org/EN/Issues/Health/Pages/SRRightHealthIndex.aspx
3) https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/medikamentfri-behandling-for-psykisk-syke-i-alle-helseregioner/id2464240/
4) https://www.madinamerica.com/2017/03/the-door-to-a-revolution-in-psychiatry-cracks-open/
5) https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/ny-pulje-stoetter-forsoeg-med-et-medicinfrit-afsnit-i-psykiatrien

 

FÅ VORES NYHEDBREV GRATIS LEVERET TIL DIN E-MAIL. TILMELD DIG HER.